NATUURLEXICON


Moerasooievaarsbek

Geranium palustre


De Moerasooievaarsbek Geranium palustre is een soort van aanspoelingsgordels, natte ruigten en rivierbegeleidende wilgenstruwelen van voedselrijke milieus.

 

Home