NATUURLEXICON


Moerasplatvoetje

Platycheirus scambus


Het Moerasplatvoetje Platycheirus scambus is een zweefvlieg met een lengte van 8 à 9 mm. Deze zweefvlieg heeft grote oranje vlekken. Het onderste deel van de middenzijplaat glimt.

Deze vrij algemene soort vliegt van half april tot half september in natte graslanden en riet- en zeggenvegetaties, ook kwelders, vaak nabij struwelen of bossen.

De larve voedt zich met bladluizen die zich in de strooiselllaag of in gras bevinden.

Home