NATUURLEXICON


Moerasrichelkaak

Gnaphosa nigerrima


De Moerasrichelkaak Gnaphosa nigerrima is een spin die voorkomt in natte heidevegetaties met Veenmos-soorten Sphagnum species.

Home