NATUURLEXICON


Moerasspinner

Laelia coenosa


De Moerasspinner Laelia coenosa is een uiterst zeldzame donsvlinder, die nog in Limburg (Vlaanderen) voorkomt. Hij bewoont dichte rietvelden langs wateroevers.

De waardplant van de rupsen is Riet Phragmites australis.

Home