NATUURLEXICON


Moerasspirea-uil

Athetis pallustris


De Moerasspirea-uil Athetis pallustris is een zeer zeldzame vlinder die behoort tot de uiltjes.

Deze soort is gebonden aan Moerasspirea Filipendula ulmaria. De vlinder wordt vooral gevonden in vochtige terreinen.  

Home