NATUURLEXICON


Moerastandkaak

Enoplognatha caricis


De Moerastandkaak Enoplognatha caricis is een spin die behoort tot de kogelspinnen.

Deze spin meet 4 à 6 mm en leeft in de zomer dicht bij de grond in moerasvegetaties in laagveengebieden.

Home