NATUURLEXICON


Moerasvaren

Thelypteris palustris


De Moerasvaren Thelypteris palustris is een wereldwijd verspreide varen.

Deze plant komt voor in moerassen en op vochtige plaatsen. In Vlaanderen is de soort zeldzaam. In Nederland is de plant algemener.  

Het is een waardplant van de Varenspanner Petrophora chlorosata (nachtvlinder).


Home