NATUURLEXICON


Moerasvergeet-mij-nietje

Myosotis scorpioides


Het Moerasvergeet-mij-nietje Myosotis scorpioides groeit op veengronden, in moerassige weilanden, op natte plekken in bossen, aan en in het water op een voedselrijke bodem. De plant verdraagt lichte schaduw en licht brak water. Het plantje bloeit van mei tot augustus met blauw-gele bloemen die in schichten staan.

De bladeren zijn lancetvormig. De plant bezit een wortelstok. Alleen insecten met een lange zuigsnuit (bijen, vlinders en enkele vliegen) kunnen de nectar bereiken.

Het is de uitverkoren plant van de netwants Dictyla convergens.


Home