NATUURLEXICON


Moerasweegbree

Baldellia ranunculoides


De Moerasweegbree Baldellia ranunculoides groeit vooral aan de oevers van vennen.

Home