NATUURLEXICON


Moeraswolfsklauw

Epipactis palustris


De Moeraswolfsklauw Lycopodiella inundata komt vrij algemeen voor op vochtige heidegrond en in veenmoerassen, soms ook op zandgrond.

Deze plant houdt van een vochtig klimaat met koele zomers.

Home