NATUURLEXICON


Moeras-w-uil

Lacanobia splendens


De Moeras-w-uil Lacanobia splendens is een zeldzame nachtvlinder in Vlaanderen en Nederland. De soort werd pas in 2004 voor het eerst in Vlaanderen gezien.

Home