NATUURLEXICON


Mospissebed

Philoscia muscorum   


De Mospissebed Philoscia muscorum is een sterk glimmende pissebed, met een donkere middenstreep en een donkere kop.

Het is een pissebed waarvan de kleur zeer sterk kan variëren. Een typerend kenmerk is een gelige stip achterop de donkere kop bij de volwassen dieren.

Home