NATUURLEXICON


Mosschelpje

Chromoscyphella muscicola   


Het Mosschelpje Chromoscyphella muscicola is een zwammetje dat voorkomt op bemoste stammen van oude bomen (vooral Beuk). Op plaatsen waar de mossen afsterven is het te vinden als een 1 à 2 mm groot schelpvormig zwammetje dat ruggelings vastzit op het mos.

Het parasiteert op het mos dat dan afsterft en bruin verkleurt.

 


Home