NATUURLEXICON


Mostonnetje

Pupilla muscorum   


Het Mostonnetje Pupilla muscorum is een zeldzaam landslakje dat leeft op kalkgrond op droge, grazige hellingen.

Home