NATUURLEXICON


Muizenoorvedermot

Oxyptilus pilosellae


De Muizenoorvedermot Oxyptilus pilosellae is een vlinder die behoort tot de vedermotten.

Deze soort komt vooral in droge en schrale graslanden en op zandgronden (duinen) voor op de waardplant Muizenoor Hieracium pilosella.

Deze mot vliegt tussen half mei en augustus rond pollen van Muizenoor.

Home