NATUURLEXICON


Muurschotelmos

Lecanora muralis   


Het Muurschotelmos Lecanora muralis is een zeer algemeen korstmos dat op vrijwel alle straatstenen, muren en opritten kan voorkomen.

De apotheciën zijn als bruine kommetjes op het bovenvlak van het korstmos zichtbaar.


Home