NATUURLEXICON


Bont Blaaskaakje

Myopa buccata   


Het Bont Blaaskaakje Myopa buccata is een blaaskopvlieg met een smalle en lang gesteelde achterlijfsbasis. Deze vlieg heeft een geel voorhoofd met een zwarte band en een lange zuigsnuit.

Deze soort komt voor bij bosranden en op andere open plekken.

Ze parasiteert onder meer bij de Meidoornzandbij Andrena scotica.  


Home