NATUURLEXICON


Myrmecofiel


Een myrmecofiel is een organisme dat in dichte associatie met mieren leeft.

Home