NATUURLEXICON


Naaldenkervel

Scandix pecten-veneris   


De Naaldenkervel Scandix pecten-veneris is een plant die op kalkrijke klei en zavel voorkomt, op akkers en in graanvelden. De soort is vrijwel enkel nog te vinden in akkeronkruidreservaten. De soort staat beschreven als een soort van regelmatig betreden plaatsen op een voedselrijke bodem, een zogenaamde tredplant.

Deze plant draagt witte bloemen in meervoudige schermen. De splitvruchten zijn langwerpig en naaldvormig. De bladeren hebben veel weg van de bladeren van Echte Kervel Anthriscus cerefolium.

Home