NATUURLEXICON


Naaldslak

Bittium reticulatum   


De Naaldslak Bittium reticulatum leeft tussen rotsen en stenen onder in de getijdenzone aan onze zeekust.

Het is een algemeen voorkomende zeeslak met een lengte tot 13 mm.  


Home