NATUURLEXICON


Moerassikkelwants

Nabis limbatus   


De Moerassikkelwants Nabis limbatus heeft een naar achteren gebogen zuigsnuit die uit 4 leden bestaat. De vleugels zijn meestal sterk verkort.

De soort meet tot 9 mm en komt van juli tot september voor op tamelijk vochtige grazige terreinen en langs wegen. Het is een algemene soort.

Deze wants voedt zich met rupsen.


Home