NATUURLEXICON


Nachtsilene

Silene nutans   


De Nachtsilene Silene nutans is een zeldzame plant van de duinen. Elke bloem bloeit 3 dagen.

Ze opent zich ’s avonds en wordt vooral bestoven door nachtvlinders zoals de Witvlek-sileneuil Hadena albimacula.

Op deze plant komen onder meer ook de Duinsilenekokermot Coleophora galbulipennella en de Silenekustmot Caryocolum cauligenella voor.


Home