NATUURLEXICON


Nataliteit


Nataliteit staat voor geboorte, reproductie.

Het is een begrip uit de populatiedynamica, dat samen met mortaliteit, emigratie en immigratie het aantal individuen van de populatie bepaalt. Door sterfte en emigratie neemt het aantal van de populatie af en door nataliteit en immigratie neemt het aantal van de populatie toe. Het aantal nakomelingen per soort per jaar is niet alleen genetisch bepaald, maar ook het voedselaanbod en de weersomstandigheden kunnen mee het aantal jongen bepalen.

Bij soorten waarvan de jongen slechts een geringe kans hebben om te overleven is de nataliteit meestal erg hoog, bijvoorbeeld bij kikkers.

Home