NATUURLEXICON


Natuurbos


Deze term wordt gebruikt als aanduiding van een voorheen door bosbeheer behandeld bos die al lange tijd (bijvoorbeeld meer dan 100 jaar) aan hun lot zijn overgelaten.  

“Niets doen” als beheersmaatregel is hier de regel.

Home