NATUURLEXICON


Natuurreservaat


Een natuurreservaat is een natuurgebied.  

Het beheer is er gericht op de instandhouding van de flora en fauna (ecosystemen) en alle andere natuurwaarden die het herbergt.


Home