NATUURLEXICON


Natuurtuin


Een natuurtuin is een tuin waarin men de natuur op de eerste plaats zet. In een natuurtuin wordt prioriteit gegeven aan de ecologie, in de ware zin van het woord.

Het wezen van een natuurtuin ligt in het creëren van milieus waarin zich natuurlijke begroeiingen van inheemse plantensoorten ontwikkelen.

Doordat de begroeiingen zichzelf ordenen, zal wieden niet nodig zijn. Het onderhoud is weinig arbeidsintensief en de aanleg is eenvoudig en goedkoop.

Onder bomen laat men een natuurlijke flora ontstaan met verschillende voorjaarsbloeiers.

Op droge plekken laat men droogteminnende planten groeien. Een bloemenweide trekt vlinders en sprinkhanen aan.

Wilde bloemenmengsels met ondermeer zonnebloempitten trekken zaadetende vogels aan.     


Home