NATUURLEXICON


Natuurtype


Een natuurtype is een combinatie van abiotische en biotische kenmerken op een bepaalde ruimtelijke schaal. Het is dus een bepaald soort ecosysteem.

Natuurtypes zijn de bouwstenen voor gebiedsvisies. Er wordt aangegeven welke natuurtypes waar kunnen of moeten worden behouden, hersteld of ontwikkeld.
De beschrijving van een natuurtype omvat: algemene kenmerken, ontstaan en beheer, milieukarakteristieken, flora en fauna, indicatoren, voorkomen en verspreiding, waarde en tenslotte beheer.


Home