NATUURLEXICON


Natuurvriendelijke oever


Een natuurvriendelijke oever is een oever waarin een geleidelijke overgang van nat naar droog opgenomen is.

De minimumvariant is een talud; de maximumvariant is een brede plasberm.

Een natuurvriendelijke oever heeft een meerwaarde voor met name moerasplanten. De aanwezigheid van een ondiepe waterzone met ondergedoken waterplanten is belangrijk.


Home