NATUURLEXICON


Natuurwaarden


Natuurwaarden zijn alle waardevolle natuurlijke elementen en factoren in een gebied, zoals (zeldzame) planten en dieren, stilte, schone lucht en kleine landschapselementen. Ongereptheid is één van de belangrijkste natuurwaarden.

Home