NATUURLEXICON


Nazomergitje

Cheilosia impressa   


Het Nazomergitje Cheilosia impressa is een algemene zweefvlieg met een lengte van 6 tot 8 mm. Deze zweefvlieg heeft volledig zwarte poten en gele vleugelwortels. De ogen zijn behaard, het gezicht kaal en het schildje is aan de rand bezet met borstels. Vooral het vrouwtje is vrij breed gebouwd.

De zweefvlieg komt van begin juli tot half september voor in voedselrijke vegetaties langs bosranden en open plekken in bossen en parken; minder in wegbermen in open landschappen.

De vlieg is vaak te vinden op schermbloemigen zoals Gewone Berenklauw Heracleum sphondylium en Gewone Engelwortel Angelica sylvestris maar ook op andere bloemen.

De eitjes worden aan de basis van de stengels van Grote Klit Arctium lappa en Koninginnekruid Eupatorium cannabinum gelegd. De larven leven op de wortels van deze planten.

Home