NATUURLEXICON


Breedhalsnebria

Nebria brevicollis   


De Breedhalsnebria  Nebria brevicollis behoort tot de talrijkste en meest voorkomende loopkevers in de Benelux.

Deze kever is zeer eurytoop en ontbreekt enkel in zeer open en zeer droge situaties. Hij komt vooral in bossen voor, maar komt ook in allerhande terreintypes in de buurt van bossen voor. De bodem moet voldoende vochtig en bij voorkeur beschaduwd zijn.  

Het is een cultuurvolger.

Deze langvleugelige (macroptere) soort meet gemiddeld 11,5 mm. Deze kever kan in de regel vrijwel niet vliegen, maar als de leefomstandigheden ongunstig worden, dan komen er in de daarop volgende generatie exemplaren die wel goed kunnen vliegen.

Home