NATUURLEXICON


Necrofiele levensgemeenschap


Het geheel van organismen dat voor voedsel of voortplanting, al dan niet obligaat, aangewezen is op dode organismen, bijvoorbeeld aasvliegen en –kevers.

Home