NATUURLEXICON


Nectarkroeg


Een nectarkroeg is een voorziening bestaande uit minstens een vijftal cementkuipen met bloeiende planten die in een natuurgebied worden geplaatst in langdurige droogteperiodes.

De bloeiende planten voorzien insecten, met name bedreigde vlinders (zoals Heivlinder of Kommavlinder), van de nodige nectar. Uiteraard worden planten gekozen met een hoog nectaraanbod (Blauwe Knoop, Vlinderstruik).

In zeer droge periodes is er een gebrek aan bloeiende planten in de natuurgebieden. Zeer zeldzame vlinders dreigen dan weg te trekken en buiten het natuurgebied lopen ze gevaar geen geschikte waardplanten voor de rupsen aan te treffen.

De nectarkroegen worden doorgaans vaak bezocht door vrijwilligers die dan nagaan welke vlinders de kroegen bezoeken. De vrijwilligers geven de planten dan ook water en knippen de uitgebloemde bloemen weg.

Deze ingreep oogt weinig natuurlijk, maar helpt wel zeldzame en bedreigde vlinders eerder extreme weersomstandigheden te overleven.    

Home