NATUURLEXICON


Negertje

Omocestus rufipes   


Het Negertje Omocestus rufipes, ook Zwart Wekkertje genoemd, is een opvallende sprinkhaan die zeldzaam bij ons voorkomt. Het mannetje is zeer fraai gekleurd met een zwartbruine rugzijde en een bont gekleurde buikzijde. De mondtasters zijn sneeuwwit. Het borststuk en het voorste deel van het achterlijf zijn diep citroengeel. De achterlijfspunt is fel rood gekleurd.

Het vrouwtje is somberder gekleurd: zwartbruin met een groene rug.

De zang van deze soort wordt gekenmerkt door een snel begin en een abrupt einde.

Het Negertje komt van juli tot november voor op open stenige of zandige vlakten, bij voorkeur in heuvelachtige gebieden en in de buurt van bosranden. We zullen deze veldsprinkhaan vooral aantreffen op mesofiele kalkgraslanden met een vrij hoge en dichte grasvegetatie, zowel natte als droge heidevelden, weg- en spoorbermen en verlaten steengroeven. Soms zijn er meldingen van vondsten in kustduinen.  

In Vlaanderen komt deze sprinkhaan het meest voor in natte heidegebieden, in het bijzonder in dopheivegetaties en ook wel in zeer natte, venige heide.  

Home