NATUURLEXICON


Nekspindertje

Cyclophora annularia


Het Nekspindertje Cyclophora annularia is een zeer zeldzame vlinder die behoort tot de spanners. Het is een soort van oude bossen en struwelen waar de waardplanten, namelijk oude exemplaren van Esdoorn Acer species en Gewone Es Fraxinus excelsior voorkomen.

Deze vlinder vliegt in 2 generaties (mei-juni en juli-augustus).

Home