NATUURLEXICON


Nekton


Nekton is de groep van organismen die in het oppervlaktewater van zeeën en meren leven en die in staat zijn zichzelf voort te bewegen. Deze dieren zijn niet afhankelijk van stromingen, zoals het plankton.

Het gaat om de groep van onder meer vissen, walvissen en garnalen.

De op de grond levende krabben bijvoorbeeld behoren niet tot deze groep, omdat zij op de bodem leven. Krabben behoren tot het benthos.  


Home