NATUURLEXICON


Nemophora degeerella   


De vlinder Nemophora degeerella behoort tot de langsprietmotten. De vleugelspanning bedraagt tot 23 mm. Deze vlinder vliegt van mei tot juli. Het mannetje heeft langere voelsprieten dan het vrouwtje. De voorvleugels zijn geel gekleurd met twee lengtestrepen. De achtervleugels zijn bruin.

Deze soort is vooral in bosranden te vinden. De mannetjes dansen in de lucht in zwermen. De rupsen voeden zich enige tijd met bladeren en maken daarna van kleine stukjes blad een kokertje op de bodem.

   

Home