NATUURLEXICON


Nemophora metallica   


De vlinder Nemophora metallica behoort tot de langsprietmotten. Deze vlinder heeft een  vleugelspanning tot 2 cm en is te zien van juni tot augustus. Het mannetje heeft langere voelsprieten dan het vrouwtje. De voorvleugels zijn groenachtig bruin gekleurd. Deze soort komt voor in bloemrijke graslanden, die vaak kalkhoudend zijn.

Het vrouwtje bezoekt uitsluitend bloemen van de geslachten Scabiosa en Knautia. Daarin worden ook de eitjes gelegd. De rupsen voeden zich met de zaden en leven daarna in bladstrooisel in een zelfgemaakt kokertje van stukjes blad.   

Home