NATUURLEXICON


Nemoraea pellucida   


De vlieg Nemoraea pellucida is een sluipvlieg.

Deze soort kan worden gevonden op Gewone Berenklauw Heracleum sphondylium, in de ranoerad van jonge bosaanplantingen.

De vlieg is actief in de nazomer. De larven ontwikkelen zich op grote vlinderrupsen.

Home