NATUURLEXICON


Neofyt


Neofyten zijn plantensoorten die tot de wilde flora van een gebied gerekend worden, maar hier pas ingeburgerd zijn na het jaar 1500.
Deze planten hebben zich permanent op een bepaalde plek in het landschap gevestigd. Ze gedragen er zich natuurlijk en planten zich voort. Het zijn dus als het ware ingeburgerde exoten of nieuw-inheemse soorten.

Daartegenover staan de archeofyten, planten die reeds vóór 1500 geïmporteerd werden. Als grens werd 1500 genomen, omdat algemeen aanvaard wordt dat rond 1500 de periode van de middeleeuwen eindigt. Daarna is er veel meer technologie ter beschikking van de mensen gekomen en werden de landschappen ingrijpend gewijzigd.

 

Home