NATUURLEXICON


Neorhacodes enslini   


De wesp Neorhacodes enslini is een sluipwesp met een lengte van ongeveer 2,5 mm.

Het vrouwtje legt een eitje in het nest van graafwespen van het genus Spilomena (tripsendoders). De graafwespen maken nestcellen in met merg gevulde stengels of verlaten vraatgangen van kevers in dood hout. Ze vangen tripsen en brengen die als voedsel naar hun larven.

De sluipwesp legt haar ei in de cel. Het ei komt eerder uit dan het ei van de graafwesp. De larve eet het ei van de graafwesp op en vervolgens de tripsen. Daarna verpopt de larve in een dikke, eivormige cocon die in de nestcel wordt gesponnen.

Home