NATUURLEXICON


Neospora caninum   


De bacterie Neospora caninum is een ziektekiem die miskramen bij koeien kan veroorzaken. Daarnaast kan de infectie ook vroege embryonale sterfte en steen- of mummievruchten veroorzaken. De infectie kan gebeuren van koe naar kalf tijdens de dracht  of na de geboorte van hond naar rund. De hond fungeert als eindgastheer en scheidt via zijn uitwerpselen onvolledig ontwikkelde eicellen (oöcyten) uit van de parasiet. Runderen nemen die oöcyten oraal op als tussengastheer.

Deze ziektekiem kan door honden op runderen worden overgedragen. Men heeft wetenschappelijk nog niet kunnen aantonen dat ook andere diersoorten zoals de Vos Vulpes vulpes overbrenger zou zijn van deze eencellige parasiet. Neospora wordt in elk geval vooral overgebracht door soorten van het genus Canis.

Bij de klassieke jachtpartijen waarbij jachthonden door de weiden met runderen lopen, is er een groot risico op overdracht tussen hond en rund.


Home