NATUURLEXICON


Nestblijvers


Vogels die als jong kuiken lang op het nest blijven. Vaak zijn ze nog schaars bevederd en hebben ze gesloten ogen.  

Home