NATUURLEXICON


Netto-reproductiefactor


Is het quotiënt van het geboortecijfer en het sterftecijfer van een populatie.


Home