NATUURLEXICON


Neusgalgspin

Dipoena prona   


De Neusgalgspin Dipoena prona is een spin die voorkomt in droge, schrale graslanden met dwergstruiken, vooral op heideplanten en lage vegetatie, op de grond en tussen stenen.

  

Home