NATUURLEXICON


Niervlekkapoentje

Chilocorus renipustulatus   


Het Niervlekkapoentje Chilocorus renipustulatus, ook Wilgenlieveheersbeestje genoemd, is een vrij algemeen maar overal weinig talrijk voorkomend lieveheersbeestje met een lengte tot 5 mm.

De dekschilden zijn zwart en hebben in het midden een rode ovale of ronde vlek.

Deze kever komt van maart tot half oktober voor in bossen en bosranden, parken en tuinen en ook in ruigtes en struwelen. Hij leeft er vooral op loofbomen (Wilg, Es, Populier, Berk), soms op naaldbomen.

De overwintering gebeurt op beschutte plaatsen, vaak aan de basis van loofbomen zoals wilgen, populieren of berken.

Hij voedt zich met schildluizen.

Home