NATUURLEXICON


Nimf


Het laatste larvenstadium bij lagere insecten, waarbij al vleugelstompjes aanwezig zijn en het jonge dier sterk op het volwassen stadium (het imago) begint te lijken.

Een rustend popstadium ontbreekt bij deze insecten.  

Home