NATUURLEXICON


Nitraatbacteriën


Nitraatbacteriën zijn bacteriën die nitrietionen omzetten in nitraationen.


Home