NATUURLEXICON


Nitrificatie


Nitrificatie is de omzetting van ammoniumionen in nitraationen.

Home