NATUURLEXICON


Nonnekapkluifzwam

Helvella spadicea   


De Nonnekapkluifzwam Helvella spadicea is een zakjeszwam. De bovenzijde is zwartbruin, de onderzijde is glad en wit gekleurd. Hij komt voor op kalkrijk duinzand onder populieren en in loofbossen op een voedselrijke (lemige) zandbodem. Het is een echte winterzwam.

Het is een saprotrofe soort die vooral groeit onder Populier-soorten Populus species. Verzuring vormt een bedreiging.  


Home